Про відділ освіти

           Відділ освіти, молоді та спорту Біленьківської сільської ради утворено Біленьківською сільською радою як власну складову частину для забезпечення в межах Біленьківської громади реалізації державної політики у сфері освіти. Відділ освіти підпорядкований голові Біленьківської сільської ради, підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. У своєму підпорядкуванні має методичну службу та фінансово-господарську групу.

Основними напрямками діяльності відділу освіти є:

- участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- визначення потреб, розробка пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів громади;

- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, працівників закладів освіти;

- координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх нормативного, програмного, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

- здійснює інші передбачені законом повноваження.

Про методичну службу

Методична служба відділу освіти, молоді та спорту Біленьківської сільської ради, відповідно до чинного законодавства, здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти громади, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 Метою діяльності методичної служби є: 

науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх та дошкільних закладів громади, підпорядкування і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий періо.

Фінансово-господарська група

Головними завданнями є:

- забезпечення стабільної діяльності закладів  освіти, що перебувають у спільній власності Біленьківської сільської ради;

- підготовка узагальнених по громаді прогнозних та статистичних матеріалів з питань розвитку матеріально-технічної бази, підготовка аналітичних та статистичних матеріалів за підсумками роботи закладів освіти;

- дотримання вимог бюджетного законодавства та інших нормативних документів щодо фінансово-бюджетної дисципліни, організації та стану бухгалтерського обліку і звітності в закладах освіти;

- розроблення пропозицій до Біленьківської сільської ради щодо усунення виявлених недоліків і порушень;

- узагальнення інформації щодо технічного стану закладів освіти та перспектив розвитку;

- дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм харчування в закладах освіти;

- забезпечення організації та узагальнення даних бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторисів та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади;

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переглядів: 231
Дата публікації: 20:53 26.07.2017
Начальник відділу

Зуб Лариса Вікторівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих